Клиент на Daikin?

Вече сте клиент на Daikin Stand By Me? Моля, преминете към формуляра "Вход". Ако още нямате профил "Stand By Me", кликнете върху бутона за регистрация.

Вход

Регистрация

Като клиент Stand By Me можете да се възползвате от много допълнителни услуги. Регистрирайте се в отдела и вижте какво може да означава Daikin за инсталацията ви.

  • БЕЗПЛАТНО гаранционно разширение
  • Сервизни пакети за вашето устройство Daikin
  • Лесен контакт с Daikin & Вашият сервизен партньор

Регистрирайте се като клиент на Daikin